Uçak Gemileri Üzerine

Giriş Son yıllarda Türk Deniz Kuvvetleri’nin uçak gemisine ihtiyacı olup olmadığına ilişkin tartışmaların yazılı ve görsel basında geniş yer teşkil ettiği gözlemlenmektedir. Aslında bu alandaki…