Uçak Gemileri Üzerine

Giriş Son yıllarda Türk Deniz Kuvvetleri’nin uçak gemisine ihtiyacı olup olmadığına ilişkin tartışmaların yazılı ve görsel basında geniş yer teşkil ettiği gözlemlenmektedir. Aslında bu alandaki tartışmaların geçmişi 1990’lı yılların…
Daha fazla oku...

MİLGEM’in Anlamı

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kendi milli harp gemimizi ilk kez üretme teşebbüsü 1960’lı yıllara dayanır. Kıbrıs’ta ortaya çıkan sorun nedeniyle yapılan çalışmalar sonucunda güçlü bir çıkarma filosunun tesis ve idamesi bir zorunluluk olarak…
Daha fazla oku...