Türk Deniz Ticaretinin Karnesi

Küresel piyasalar incelendiğinde en fazla kullanılan taşıma yönteminin deniz yolu olduğunu görmekteyiz. Sayılara danıştığımızda ise %80 - 85 gibi bir oranla karşılaşıyoruz. Taşınan yükün değeri ile…

Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz İçin Emsaller

Yunanistan ne istiyor? Yunanistan mesafe fark etmeksizin kendine ait adalar üzerinden Doğu Akdeniz ve Adalar Denizi’nde kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge iddiasında bulunuyor. Dünya genelinde…

TÜRK MUKAVEMET TEŞKİLATI (TMT)

Kıbrıs Türk Halkını Yıllarca Zalim Rumlara Karşı Savunan TÜRK MUKAVEMET TEŞKİLATI (TMT): TMT nedir? Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT), Kıbrıs’ın Rum halkının çoğunluğundan destek alan EOKA terör…