Kuasar Marin Kurucu Ortağı Bahadır Baskan’la Şirket Ve Ürünler Üzerine

0

1. Soru: Kuasar Marin çok çeşitli askeri gemi ve bot tasarımları ile öne çıkıyor. Şirketi tanıtır mısınız? Şirket sadece tasarım şirketi mi üretim de var mı? Şirketle ilgili gelecek hedefleriniz nelerdir?

KUASAR MARİN Mühendislik A.Ş., “Türk mühendisliğinin yaratıcı ve yenilikçi tasarımlar üretme kabiliyetinin dünyada ön sıraya yerleşmesi” vizyonu ile 2014 yılında 3 ortaklı olarak kurulmuş bir mühendislik firmasıdır.

Kurucu ortaklarının Türk Deniz Kuvvetleri kökenli olması, 2004 yılında kurulan MİLGEM Proje Ofisi’nin kurucu ekibi içerisinde yer alması ve başta MİLGEM sınıfı Korvetler olmak üzere birçok askeri projede 15 yıla yakın tasarım süreçlerinden kaynaklı tecrübeye sahip olması nedeni ile öncelik olarak savunma projelerine ağırlık vermiştir. Bu kapsamda ASFAT, ASELSAN, ROKETSAN, TUBİTAK-SAGE, STM gibi sektörün önde gelen savunma sanayi firmalarına gerek tasarım, gerek mühendislik gerekse de üretim alanlarında hizmet vermiş ve vermeye devam etmektedir.

Hâlihazırda firmamız 50 kişiyi aşkın bir kadroya sahip olup, askeri gemi projelerinde 20 yılı aşan deneyime sahip bir yönetici ve mühendislik ekibimizle, askeri gemi projelerinin kazandırdığı sistem mühendisliği ve tasarım, sistem entegrasyonu, mühendislik hesapları ve ileri mühendislik analizleri, test ve tecrübe, inşa bilgi ve deneyimi sayesinde; müşterilerine gerek askeri gemi projeleri, gerekse özel sivil gemi / deniz yapıları projeleri için geniş bir spektrumda mühendislik ve tasarım çözümleri ve hizmetleri sağlamaktadır.

KM-TRIPV 700 Trimaran OPV Tasarımı

2. Soru: KM-STC 10 Subsea Transfer Craft tasarımınızı paylaştığımızda çok ilgi çekti. Bu ürün hakkında bilgi verebilir misiniz? Taşınan personel su altında mı araçtan çıkacak? Su altında personel çıkacaksa araç içine su girişi, su tahliyesi, motorun, personel kısmının sızdırmazlığı, aracın sualtında nasıl yol alacağı, araçta kullanılacak sensörler hakkında bilgi verebilir misiniz? Araç hem su altında hem de su üstünde yol alabilen bir bot. Dünyada bilinen bir muadil ürün çalışması mevcut. (İngiliz) Bu ürünü geliştiren şirketle bir temasınız oldu mu? Araç çok gelişmiş bir teknolojiye, tahrik sistemine sahip. Ayrıca araç sualtında yol alacak. Bu konularda denizaltı ve sualtında görev yapan araç üreten yerli ve yabancı şirketlerle temasınız olacak mı? Araç bağımsız mı hareket edecek, denizaltılarla birlikte kullanım, denizaltıdan görev yerine personel nakli söz konusu mu? Bu ürünün üretimi konusunda yerli ve yabancı tersanelerle görüşme var mı?

KM-STC-10 “Sualtı İntikal Vasıtası (SİV)” (Subsea Transfer Craft-STC); hem su üstünde hem de sualtında gidebilecek şekilde tasarlanmış bir deniz aracıdır.

Tekne formunun alt kısmı su üstünde yüksek sürat yapabilecek, üst kısmı ise sualtında düşük direnç görecek şekilde dizayn edilmiştir. Su üstünde dizel makine ile sürülen bir su jeti aracılığıyla, sualtında ise bataryalardan güç alan elektrik motorları aracılığıyla hareket etmektedir. Su üstünde maksimum 27 knot, devamlı 25 knot, sualtında ise 4 knot sürat yapacak şekilde tasarlanmıştır.

KM-STC 10

KM-STC10 iki operatör tarafından idare edilecek, 6 özel kuvvetler personelini ilave olarak taşıyabilecektir. Dizel makine ve diğer bazı hassas sistemler basınçlı gövde içerisinde olacak, vasıtanın diğer kısımları su ile dolacaktır. Operatörler ve özel harekât personeli, merkezi bir solunum destek sistemine bağlı olacak şekilde intikal edecektir.

Vasıtanın harekât bölgesi yakınına gemi ile nakli ya da havadan paraşütle atılması mümkün olacaktır. Harekât bölgesinde yarı-batık modda, şnorkel derinliğinde ya da bütünüyle sualtı modunda çalışarak gizliliğini koruyabilecektir. Cayro, DGPS, DR Seyir Sistemi, Elektronik Harita, İskandil ve Parakete seyir sistemlerine; VHF muhabere cihazına sahip olacaktır. Sürülebilir direk üzerinde gece görüş özellikli kamera ile termal kamera cihazları ve gövdeye monteli ileri bakışlı aktif sonar sistemi ile donatılacaktır.

C-130 Kargo Uçağından Paraşütle Bot Atışı

Projemiz, firma öz kaynaklarıyla geliştirilmiş bir ön projedir. Ülkemiz ve dost ülke silahlı kuvvetleri ihtiyaçları için açılabilecek ihalelere teklif verebilecek seviyede geliştirme ve tasarım süreci tamamlanmıştır. Ön proje aşamasında; Dünya üzerindeki benzer araçların özelliklerine eşdeğer özellikleri sağlamaya yönelik konsept çalışmalar yapılmış, ön mühendislik ve fizibilite çalışmaları tamamlanmış, araç mimarisi geliştirilmiş, aday sistem/ekipman çözümleri belirlenmiş, ilk sistem entegrasyon tanımları oluşturulmuş, çalışılması arzu edilen aday çözüm ortakları ile ön mutabakatlar, vb. faaliyetler icra edilmiştir.

Müşterilerin ilave/özel istekleri doğrultusunda tasarım revizyon/adaptasyonları yapılarak üretim tasarım sürecine başlanabilecek aşamadadır.

Bu proje ile beklentimiz, tasarımını ve üretimini firmamızca üstlenildiği, yerlilik oranının azami seviye çıkarıldığı, gerek ihraç edilebilirliği gerekse de projede rol alacak yeteneklerin sektöre kazandırılması ile ülkemize azami seviyede katma değer sağlamasıdır.

KM-STC 10

3. Soru: Şirketin sitesinde birçok savaş gemisi, bot tasarımı mevcut. Bu tasarımları müşterilere sunmak, beğenilen ve talep görenleri hayata geçirmek şeklinde mi çalışıyorsunuz? Yoksa ürünleriniz müşteri talepleri üzerine mi tasarlanıyor? Müşteri donanmalar ve şirketler hakkında mümkünse bilgi verebilir misiniz?

Daha önce de belirttiğimiz gibi firmamız savunma sanayi alanında öncü firmalara hizmet vermiş ve vermektedir. Şirketimizin web sayfasında sergilenen tasarım örnekleri yaptığımız tasarımların küçük bir bölümünü kapsamaktadır. Yaptığımız projeler savunma sanayi projeleri olduğu için genelde müşterilerimiz projeleri gizli tutmakta olup, bununla ilgili herhangi bir reklam veya tanıtım yapma şansımız bulunmamaktadır.

Bu projeler müşterilerimizin talepleri ve belirlediği spesifikasyonlar doğrultusunda gerçekleştirilmekte olup, bu bahsettiğimiz projelerin dışında ise bir takım projeler gerek Türk Deniz Kuvvetleri gerekse de diğer ülkelerin Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik birimlerinin potansiyel ihtiyaçları öngörülerek öz kaynaklarla geliştirilmiş projelerdir.

Firmamız hâlihazırda iki ana muharip gemi projesi için tasarım firması olarak görev yapmaktadır.
Bunlardan ilki; Pakistan Deniz Kuvvetleri ile ortak geliştirilen 3200 tonluk bir firkateyn projesidir. Proje, “JINNAH Class Frigate (JCF)” adıyla anılmaktadır. Bu proje kapsamında; firmamız Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na firkateyn tasarımı yeteneği kazandırmak üzere teknoloji transferi gerçekleştirmektedir.Projenin bu özelliği Türkiye için bir ilk olup, ülkemizi ana muharip savaş gemisi teknoloji transferi yapabilen sayılı ülkeler arasına sokmaktadır. Teknoloji transferine ilaveten, Firmamız tasarım projesi yönetimini ve tasarım kontrolünü de icra etmekte, bir tasarım iş paylaşımı çerçevesinde tasarım sürecine iştirak etmektedir. Proje ikinci yılını tamamlamış olup; “Fonksiyonel Tasarım” aşamasına geçtiğimiz Eylül ayında başlanmıştır. Projenin ilk tanıtımı, Ağustos 2021’de İstanbul’da icra edilen IDEF 2021 Savunma Fuarında gerçekleştirilmiştir.

Jinnah Sınıfı Fırkateyn Tasarımı Fotoğraf: Arda Mevlütoğlu

Firmamız tasarım sorumluluğunda yürütülen ikinci askeri proje, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı için başlatılan 2300 tonluk “Açık Deniz Karakol Gemisi (ADKG)” Projesi’dir. Tasarım sürecine 2021 başı itibariyle başlanmış olup, hâlihazırda “Detay Tasarım (Üretim Tasarımı)” süreci devam etmektedir.

ADKG, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın isterleri doğrultusunda, MİLGEM tasarımının yeni bir varyantı olarak geliştirilmektedir. Ancak; başta ana tahrik sistemi olmak üzere, birçok tasarım özelliği yeniden ele alınarak “Açık Deniz Karakol Gemisi” görev ihtiyaçlarına daha optimum şekilde cevap vermek üzere geliştirilmektedir.

Gerek geminin mimarisi gerekse savaş sistemleri mimarisi, yeni ve geliştirilmekte olan milli sistemlerin sonradan entegrasyonuna imkân tanıyacak şekilde yeniden şekillendirilmektedir. ADKG, MİLGEM Sınıfı Korvetlerin kabuğunu esas alsa da, yapısı ve sistemleriyle “tümüyle yeni (all-new)” bir tasarıma sahip olacaktır.

ASFAT Açık Deniz Karakol Gemisi Fotoğraf: Arda Mevlütoğlu

4. Askeri alanın yanında sivil tasarımlar da yapıyor musunuz?

Firmamız askeri gemi tasarımları ve savunma sanayi projeleri dışında özel çözümler gerektiren sivil projelerle de ilgilenmektedir. Bu projelerin başında yat projeleri gelmektedir. Firmamızın askeri gemi tasarım projelerinden kazanılan disiplinle kendi öz kaynakları ile geniş spektrumda yat projeleri geliştirmektedir.

Firmamız halihazırda üretimi de kendi sorumluluğumuzda olacak şekilde 125 ft’lik motoryat projesi üzerinde çalışmaktadır. Projede gelinen safha itibariyle, mühendislik hesapları yapılmış, potansiyel müşterimizin de görüşleri doğrultusunda iç ve dış stil tasarımında sona gelinmiş olup, klaslama kuruluşları ile görüşmeler devam etmektedir. Projenin henüz tanıtımı yapılmamış olup, çok kısa bir süre içerisinde web sayfamızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan projemizin lansmanını gerçekleştirmeyi planlamaktayız.

Özel röportajdır. Tamamı ya da bir kısmı kaynak gösterilerek paylaşılabilir.

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Gelecek Mavi Vatan!

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.